Polish (Poland)English (United Kingdom)

2012 TOPOS. METAFORA KRZYWEJ  / Galeria Entropia, Wrocław //

http://www.entropia.art.pl/view_news.php?id=177&arc=1&year=2012

Nie utrwalam obrazu zewnętrznej przestrzeni wokół mnie, nie naśladuję rzeczywistości,
nie odwzorowuję jej tematycznie, nie odnoszę się do samego aktu tworzenia jako samoistnej formy 
- dokonuję transpozycji do rodzaju formalnego zapisu, obrazowania poprzez własną sygnaturę,
konfrontowaną regułą, definicją, konstrukcją prostej formy.

Nie jestem malarzem materii, wybieram "opis" zawarty w formule krzywych.

Nie odcinam się od rzeczywistości, ale zapisuję ją wg własnego słownika.
Interesują mnie wszelkie działania oparte na kompozycji nakładania kolejnych "warstw" - w położeniu
równoległym czasem prostopadłym w przekształcaniu jednej formy, znaku, czasem w pokazaniu wycinka
lub 
" wewnętrznej " struktury.
Zdarzenia, które są naturalnym istniejącym procesem otaczającego mnie świata, pozostawiają ślad,
nie szukam pretekstu do działania malarskiego, zapisuję analizę własnych doświadczeń mentalnych,
intelektualnych, ideowych. Indukcją jest impuls, zawsze silny zewnętrzny bodziec emocjonalny, poddany
zabiegom tak, aby go w rezultacie zobrazować intuicyjnie, na płaszczyźnie, w przestrzeni.

Dla definiowania formuły istnieje potrzeba ustanowienia języka, swoistego słownika znaczeń dla użytej metafory.
To, co pojawia się na płaszczyźnie obrazu nie jest przypadkowe i nie jest poddane działaniu przypadku.
I nie otoczenie buduje, w prostym bezpośrednim ujęciu, powód malarskiego gestu, malarskiej aktywności,
jest nim przetworzony wyselekcjonowany element w postaci krzywej, rozgrywający płaszczyzny wzajemnych
relacji naniesionych znaków.

Rezygnuję z perspektywy, nie ma tu iluzji rzeczywistości, lecz iluzyjna i metaforyczna staje
się rzeczywistość - budowana w formie znaków tworząc kod o wielopoziomowy wymiarze. 

Wrażenie zapisane w formie znaku, limitowane w 2 wymiarowej przestrzeni płaszczyzny, jest zapisem
złudzenia ? Wszystko staje się relatywne zależne od poziomu odniesienia - wiedzy, doświadczeń,
zdolności przeżywania emocji etc.

Świadomość relatywizacji pojęć powoduje szukanie prostego kodu do wzajemnego zrozumienia,
przewrotna potrzeba pogłębienia i nadania znaczeń linearnie lub hierarchicznie rozchodzących
się wątków, ujawnia grę z odbiorcą.


*metafora - figura stylistyczna, w której jeden przynajmniej "wyraz" uzyskuje inne, obrazowe znaczenie...
 

1.sliz120x100cm.canvas m

 
article thumbnail

Website and Database Development by MULTIMACKA: www.multimacka.pl