Polish (Poland)English (United Kingdom)

 
2009 Emblemat  / The Hub  /  Newmu, Norwich, UK //h1

Tworzę własny emblemat, poprzez transpozycje jednego znaku, który konstruuję
w formie geometrycznej, opisanej na roślinnym obłym kształcie.
Nawarstwiania jako płynne przechodzenie pomiędzy znaczeniami, tradycyjnymi emblematami,
a współczesną "technicyzacją" pojęć, poprzez percepcję i współczesne "narzędzia" codziennego
intelektualnego życia, stają się nowymi wyznacznikami emblematu.

 
article thumbnail
article thumbnail
article thumbnail
article thumbnail

Website and Database Development by MULTIMACKA: www.multimacka.pl