Polish (Poland)English (United Kingdom)

art project

News image

KONSTRUKT

Zdolność intuicyjnego wyczuwanie napięć w obrębie formy pozwala Urszuli Śliz ustanowić konstrukcję formalną zobiektywizowanej wypowiedzi malarskiej. Energia działania obrazów wynika z zakłócenia  struktury odniesień do uniwersum, w sensie metaforycznym i dosłownym; wyraźne jest tu nawiązanie do krzywej, którą przeciwstawia domyślnej prostej geometrycznej, desygnatowi ciągłości, porządku i nieskończoności. Zmetaforyzowanie powierzchni płótna jest bezsporne. To co z większego dystansu wydaje się - ciągiem linearnym, z bliska nim nie jest; prosta ulega metamorfozie, rozczłonkowana zostaje na odcinki, te zaś zaczynają żyć własnym życiem - łamią, wyginają, oddalają od siebie, nieoczekiwanie tworzą nowe relacje przestrzenne. Nie ma tu prostej, a obrazy jakby zaprzeczały jej istnieniu, jako wytworowi intelektualnej kalkulacji, metaforze marzenia o wartościach idealnych.   To malarstwo bez iluzji i bez imitacji, z potrzeby kreacji, porządkowania intelektualnego i formalnego, konstruowania i definiowania. Cechą wiodącą prac jest raczej analiza, niż synteza, a  podstawowe znaczenie mają - konstrukcja i rytm.     tekst: Beata Bols     Więcej...

News image

Palimpsest

2012 PALIMPSEST / Muzeum Karkonoskie  / Jelenia Góra  // Twórczą materią dla artystów związanych z projektem SILESIUM jest spuścizna kulturowa regionu Dolnego Śląska, która niekiedy dalece zatarta staje się zagadką i fenomenem. Prezentacja kolejnego zagadnienia projektu artystycznego Silesium, która kryje się pod terminem Palimpsest jest próbą rozszyfrowania miejsc i ich tajemnic. Nie jest to działanie bezpośrednie, raczej poprzedzone jest szeregiem studiów różnej natury oraz bezpośrednim doświadczeniem. W rezultacie cała ekspozycja jest formą interpretacji zagadnienia znaczeniowego palimpsestu - przyjmując szeroko pojęte znaczenie tego terminu – dla  właściwości i zjawisk charakterystycznych dla obszaru Dolnego Śląska. Prezentowane obiekty nawiązują wzajemny dialog wpisując się we “wspólną “przestrzeń. Język abstrakcji jest formalną klamrą spinającą całą prezentowaną obecnie wystawę w Muzeum Karkonoskim biorących w niej udział artystów. Maciek Albrzykowski, Grazyna Jaskierska-Albrzykowska, Małgorzata Kazimierczak, Anna Kowalska-Szewczyk, Kamil Moskowczenko, Urszula Śliz, Igor Wójcik Kuratorzy: Anna Szewczyk, Urszula Śliz   foto.M.Kazimierczak, rzeźba M. Albrzykowski Więcej...

News image

Topos-metafora krzywej

2012 TOPOS. METAFORA KRZYWEJ  / Galeria Entropia, Wrocław //http://www.entropia.art.pl/view_news.php?id=177&arc=1&year=2012Nie utrwalam obrazu zewnętrznej przestrzeni wokół mnie, nie naśladuję rzeczywistości, nie odwzorowuję jej tematycznie, nie odnoszę się do samego aktu tworzenia jako samoistnej formy - dokonuję transpozycji do rodzaju formalnego zapisu, obrazowania poprzez własną sygnaturę, konfrontowaną regułą, definicją, konstrukcją prostej formy.Nie jestem malarzem materii, wybieram "opis" zawarty w formule krzywych. Nie odcinam się od rzeczywistości, ale zapisuję ją wg własnego słownika.Interesują mnie wszelkie działania oparte na kompozycji nakładania kolejnych "warstw" - w położeniu równoległym czasem prostopadłym w przekształcaniu jednej formy, znaku, czasem w pokazaniu wycinka lub " wewnętrznej " struktury.Zdarzenia, które są naturalnym istniejącym procesem otaczającego mnie świata, pozostawiają ślad,nie szukam pretekstu do działania malarskiego, zapisuję analizę własnych doświadczeń mentalnych, intelektualnych, ideowych. Indukcją jest impuls, zawsze silny zewnętrzny bodziec emocjonalny, poddany zabiegom tak, aby go w rezultacie zobrazować intuicyjnie, na płaszczyźnie, w przestrzeni. Dla definiowania formuły istnieje potrzeba ustanowienia języka, swoistego słownika znaczeń dla użytej metafory. To, co pojawia się na płaszczyźnie obrazu nie jest przypadkowe i nie jest poddane działaniu przypadku.I nie otoczenie buduje, w prostym bezpośrednim ujęciu, powód malarskiego gestu, malarskiej aktywności, jest nim przetworzony wyselekcjonowany element w postaci krzywej, rozgrywający płaszczyzny wzajemnych relacji naniesionych znaków. Rezygnuję z perspektywy, nie ma tu iluzji rzeczywistości, lecz iluzyjna i metaforyczna staje się rzeczywistość - budowana w formie znaków tworząc kod o wielopoziomowy wymiarze. Wrażenie zapisane w formie znaku, limitowane w 2 wymiarowej przestrzeni płaszczyzny, jest zapisem złudzenia ? Wszystko staje się relatywne zależne od poziomu odniesienia - wiedzy, doświadczeń, zdolności przeżywania emocji etc. Świadomość relatywizacji pojęć powoduje szukanie prostego kodu do wzajemnego zrozumienia, przewrotna potrzeba pogłębienia i nadania znaczeń linearnie lub hierarchicznie rozchodzących się wątków, ujawnia grę z odbiorcą. *metafora - figura stylistyczna, w której jeden przynajmniej "wyraz" uzyskuje inne, obrazowe znaczenie...  Więcej...

News image

Rituals of Recreation

Rytuały rekreacji Znalazłam to miejsce w zimie, nocą w  nadmorskim kurorcie, pusta przestrzeń-brama donikąd, opuszczony park rozrywki, zamrożone maszyny i urządzenia do gier hazardowych przyciągające gracza, zawsze gotowe do interakcji, ale teraz w stanie uśpienia, gęsta atmosfera emocji pozostała po ostatnim sezonie Więcej...

News image

Emblemat

 2009 Emblemat  / The Hub  /  Newmu, Norwich, UK // Tworzę własny emblemat, poprzez transpozycje jednego znaku, który konstruuję w formie geometrycznej, opisanej na roślinnym obłym kształcie.Nawarstwiania jako płynne przechodzenie pomiędzy znaczeniami, tradycyjnymi emblematami, a współczesną "technicyzacją" pojęć, poprzez percepcję i współczesne "narzędzia" codziennego intelektualnego życia, stają się nowymi wyznacznikami emblematu. Więcej...

News image

Dychotomia

2008 Dychotomia  / Galeria 2 piętro / Wrocław //z gr. dichotomos = przecięty na dwie części - dwudzielność; podział na dwie części, wzajemnie się wykluczające i uzupełniajace do całości.  Widok z okna staje się pewnym symbolem podziału na różne światy, ich odrębności i wzajemnego przenikania, jest zawsze spojrzeniem na inną stronę. Będąc po ”jednej“ z nich zawsze ta “druga” wydaje się być bardziej interesująca, jest niepoznaną przestrzenią, obie egzystują w symbiozie.       http://pik.wroclaw.pl/Galeria-2-pitro-TMW-m138.html  Więcej...

News image

Tożsamość

2007 Tożsamość / Identity / Galeria Otto Nagel, Berlin //  Sposobów na określenie własnej identyfikacji jest wiele, to bodaj najczęstsze pytanie zadawane przez artystów, twórców, dla których potrzeba poszukiwania, stawiania sobie pytań jest nadrzędna. Potrzeba odniesienia się do osobistej relacji pomiędzy otaczającym nas światem, a wewnętrznym stanem przeżyć, emocji.   http://identity.nike2001.de/ Więcej...


Website and Database Development by MULTIMACKA: www.multimacka.pl